Nazlı Selek

Başkan

Suzan Atasoy

Başkan Yardımcısı

İren Arıcan Özdemir

Genel Sekreter

Melike Aysu Gürgan

Toplantı Direktörü

Ayşegül Görür

Sayman