DERNEK TÜZÜĞÜ

2009 yılında, WISTA, Dernek Tüzüğünü uygulamaya geçirerek dernekleşen WISTA Türkiye (Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar) kurulumunu tamamladı. Derneğimiz için oldukça hayati değere sahip olduğuna inandığımız ilgi kısımları aşağıda sunuyoruz.

“WISTA’nın başarısı, üyelerimizde ve sektörden aldığımız güven ve itimata dayalıdır. Bizler güvenilirliğimizi dürüstlük ve doğruluk içeren taahhütlerimize sadık kalarak ve hedeflerimize onurlu hareketlerimizle ulaşarak kazanırız.”

Temel Değerlerimiz, Vizyonumuz ve Misyonumuz

  1. WISTA’nın Ulusal WISTA Dernekleri’nin (UWD) üyeleri dürüst olacaktır ve tüm üyelere saygı ve asalet ile davranacaklardır.
  2. WISTA’nın UWD’lerinin üyeleri, diğer üyelerin fikirlerine ve kültürel farklılıklarına karşı saygılı olacaklardır.
  3. WISTA’nın UWD’lerinin üyeleri, Derneğin iyileştirilmesi için birlikte çalışacak ve WISTA’yı Derneğe zarar verecek şekilde kendi kişisel kazanımları için kullanmayacaklardır.
  4. WISTA’nın UWD’lerinin üyeleri denizcilik sektöründe adil, dürüst, özenli, çalışkan ve insanlara değer veren itimat sahibi kişiler olarak tanınmak için çaba sarf edeceklerdir.
  5. WISTA denizcilik sektöründeki kadınların menfaatlerinin iyileşmesi için gayret gösterecek ve yeni iş ve iş ilişkilerinin kurulmasına hizmet edecek olan kendi UWD’leri arasında sözleşmelerin ve tecrübenin paylaşılmasını teşvik edecektir.
  6. WISTA, işbirliği ağını zenginleştirmek için yeni UWD’lerin kurulmasına destek olur; hereksin faydası bakımından tüm UWD’lerin büyümesine ve başarılı olmasına yardımcı olması için en iyi fikir ve uygulamaların paylaşılması da dâhil olmak üzere komşu UWD’lerin ve bölgelerin kendi aralarında işbirliği kurmasını teşvik eder.
  7. WISTA’nın UWD’lerinin üyeleri profesyonel, dinamik, açık fikirli ve hem mesleki hem de kişisel hayatlarında her anlamda kendilerini adamış bir şekilde ilerlemeye gayret edecektir.

Ulusal WISTA Dernekleri işbu Dernek Tüzüğünü kendi iç tüzüklerine işlemeleri ve üyeleri tarafından bu Dernek Tüzüğüne herhangi bir şekilde aykırılığın gerçekleştirilmesinden haberdar olmaları halinde gereken uygun aksiyonu almaları konusunda teşvik edilir.