WISTA ( Women’s International Shipping & Trading Association) . WISTA Türkiye (Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği)
1974 yılında, İngiltere’de tanker brokerları olarak faaliyet gösteren kadınların yılbaşı yemeğinde yaptıkları ilk toplantının mesleki fikir ve tecrübelerin teatisi amacıyla düzenli toplantılara dönmesi WISTA’nın (Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği ) kuruluşuna zemin yarattı. Oldukça kısa bir süre içerisinde, gittikçe artan sayı ile toplantılar organizasyon ve etkinliklerle, resmi dernekleşmeye dönüştü. Avrupa’da, denizcilik sektöründe, en saygın ve tanınan derneklerden biri haline geldi. Daha sonra Dünya’ya yayılan her ülkenin kendi WISTA Derneği ile bugün, 54 ülkede aktif olan, 4000 üyeli bir dernektir.